Goveda

Proizvodi za krave

Kulmin Vital Drink

Najbitnije je da odmah po telenju krava odbaci posteljicu, proizvede vrhunski kolostrum i što prije krene u konzumaciju hrane radi stabilne proizvodnje u laktaciji.

Vital Drink se dobro otapa u mlakoj vodi koju krave vrlo rado popiju po samom telenju.

Dodatno je obogaćen grožđanim šećerom, mliječnim proteinom i posebnim kompleksom vitamina, minerala i kvasaca što osigurava stabilnost u samom procesu.

Kulmin 599

Genetika suvremeno selekcioniranih muznih krava, bile one mlječnih ili kombiniranih pasmina, daje sličnu produkciju mlječne masti i proteina. Takve krave s visokom produkcijom unaprijed programiranom su u osobitoj opasnosti od:

  1. brzog izlučenja zbog neplodnosti
  2. metaboličkih poremečaja (ketoza)
  3. poremečaja funkcije mlječnih žljezda (mastitis)
  4. problemi s papcima itd.

Kulmin 599 je 3% dodatak za muzne krave, posebno dizajniran da svojim sastavom u normalnoj količini prevenira navedene probleme.

Kulmin lacto HL 50

Tranzicijski period kod muznih krava je najstresniji period tokom laktacije, a obuhvaća kratko vrijeme prije telenja i prvih 30-ak dana nakon telenja. Tad muzna krava ima povećane potrebe na proteinima i energiji.

Kulmin lacto HL 50 omogućuje vrhunsku opskrbu krave u traziciji sa visokim udjelom Bypass-proteina kao i energije 8,0 MJ NEL/kg. Svi vitamini i minerali su na nivou visokih potreba za tranzicijski period sa samo 0,75 – 1kg omogućili smo muznoj kravi brzi ulazak u laktacijski maksimum i dugo zadržavanje bez poremećaja u produkciji mlijeka i reprodukciji.

Gospodarstva koja svoje visokoproduktivne krave tretiraju ovim specijalitetom imaju značajnu veću produkciju količine mlijeka tokom života muzne krave i smanjenje troškova liječenja kao i značajno smanjenje remonta u stadu.

Kulmin BL/Kulmin-OLB (sa biološkim certifikatom)

Četvrtina produktivnog stada nalazi se u natprosječnoj proizvodnji sa povećanim potrebama vitaminsko-mineralnog kompleksa. Za vrijeme visokih temperatura tokom ljetnih mjeseci česta je pojava temperaturnog stresa kod goveda. Zbog nedostatka šećera za vrijeme hranjenja svježom travom u ispaši dolazi do pojave tzv. Slatkog gruša. Kulmin BL/Kulmin-OLB su proizvodi za lizanje po volji goveda bilo u štali ili na paši. Dovoljno je da je dostupan za lizanje i goveda će sama balansirati uzimanje dovoljne količine. Karakterizira ga najviši udio vitamina E i selena, a svojim sastavom i visokom koncentracijom omogućuje dobru potporu proizvodnje. Šećer koji je povezan sa vitaminima i kompleksom minerala omogućuje bolju probavu i rješava nastanak slatkog gruša.

Dolazi u paketima od 25 i 85 kg.

Proizvodi za telad

Bergin Kalberfit

Kod nekih muznih krava kolostrum je niske kakvoće. Zbog same genetike goveda tele nema svoj imunitet sve do 21. dan. Sukladno tom mnoga telad ugibaju zbog različitih virusnih i bakterijskih oboljenja već u tom periodu.

Bergin Kalberfit je proizvod nastao koncentracijom kvalitetnog kolostruma te njegovim dodatnim poboljšanjem sa vitaminima, mineralima, brzo raspoloživom energijom, probioticima, ekstraktima bilja.

Korisnici nam potvrđuju da je s ovim proizvodom spas teladi itekako moguć.

Bergin Kalberkraft

Potpuno razvijen burag je preduvijet uspješnog uzgoja bilo junice i mlade krave ili junadi u tovu. Vrhunski razvoj buraga omogućuje upravo smjesa koju tele treba konzumirati već od cca 10. dana života. U trenutku kad Vaše tele konzumira između 1,5 i 2kg kvalitetne smjese ono je spremno za odbiće od mlijeka ili mljećne zamjenice.

Bergin Kalberkraft je 10%-tni dodatak za izradu starter smjese za telad. Svojim sastavom potiče ranu konzumaciju krute hrane što u isto vrijeme skraćuje period sisanja. Omogućeno je imati telad za odbiće već sa 50. – 60. dana. Takva telad u budućnosti postaju vrhunske krave muzare ili pak vrlo dobra tovna telad.

Bergin Kalber plus

Odlične dnevne prirasti sa vrlo malo troška moguće je imati u periodu 120 – 250 kg. Telad u tom periodu ima mogućnost odlične konverzije konzumirane hrane u meso.

Bergin Kalber plus je 4% dodatak za izradu grover smjese za telad. Zbog svog vrhunskog sastava, koji uključuje organske mikroelemente, žive kvasce, omogućuje uz dodatak proteinskog krmiva u obroku dobre dnevne priraste i vrhunski zdravstveni status. Ovaj proizvod preporučamo i za izradu smjesa kod prihvata teladi u tov.

Proizvodi za tov junadi

Primafix

Porastom cijena inputa (žitarica i proteinskih krmiva) zarada u tovu junadi je sve teža.

Telad je sve skuplja, a bolesti u startu tova i prihvatu teladi je uvijek cilj izbjeći.

Primafix je 2,5% dodatak za tov junadi koji karakterizira visoki udio vitamina, pogotovo E, koji podiže imunitet i otpornost prema bolestima. Visoki udio mikroelemenata omogućuje pojačane enzimatske procese i samim tim dnevni prirast.

Živi kvasac omogućuje poboljšani rad buraga, bolje iskorištenje koncentriranog dijela obroka i smanjuje gubitak.

Kulmin Micropro

Specifični probavni trakt preživača omogućuje upotrebu uree u obrocima. Takav pristup hranidbi junadi u tovu i muznim kravama podiže rentabilnost, odnosno smanjuje troškove po kg prirasta ili po L proizvedenog mlijeka.

Kulmin Micropro je tehnološki dorađena sporo otpuštajuća urea, koja može zamijeniti 800g soje ili čak 1.000g suncokretove ili repičine sačme u obroku preživača. Udio u obroku je u zavisnosti od ostalih komponenata obroka. Dozvoljeno je dodati 15g Kulmina Micropro na 100kg mase životinje.

Ponuda

samo za Vas!

Upiši mail adresu, broj i vrstu životinja i šaljemo ti najbolju ponudu za tvoje životinje i tvoj džep!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.